Teledetekcja i jej zastosowanie

Teledetekcja, nawet jeśli samo określenie może w pierwszej chwili mało mówić przeciętnemu internaucie, to metoda badań, z którą każdy z tu obecnych ma co jakiś czas do czynienia. Jeśli zadalibyśmy przechodniom spotkanym na mieście zapytanie, co to jest teledetekcja, zapewne niewielki odsetek podałby odpowiedź. No chyba, że akurat trafiłby się uczeń lub jakaś osoba zajmująca się teledetekcją w pracy.

Czym jest teledetekcja?

Określmy więc, czym jest teledetekcja? Zamierzając zaprezentowanie wstępnej, podstawowej odpowiedzi, chce się zaznaczyć, iż jest to metoda badań na odległość z użyciem czujników. Samo słowo teledetekcja znaczy: tele – na odległość}, detekcja – wyczuwanie. Teledetekcja wydziela się na dwa rodzaje: teledetekcję aktywną oraz teledetekcję pasywną. Analizy z wykorzystaniem teledetekcji wykonuje się zarówno z ziemi, jak i z dużych wysokości, np. z samolotów.
Teledetekcja aktywna jest wysyłaniem i odbieraniem sygnałów nadanych, a następnie odbitych przez wybrany obiekt. Przykładem jest min.: sonar – wysyłanie i odbieranie fali akustycznych.
Idąc dalej teledetekcja pasywna jest odbieraniem sygnałów nadawanych przez analizowany obiekt. Tutaj przykładem może być choćby robienie zdjęć. Fotografia jest bowiem dokładnie zapisem odbijanego przez fotografowane obiekty światła.
Tak więc, po wyróżnieniu powyższych przykładów, z miejsca definicja teledetekcji nabiera klarownego kształtu i zauważalne jest, że systematycznie stykamy się z nią każdego dnia. Jeśli nie każdy, to na 100% część z nas. Teledetekcja daje możliwość badanie miejsc, do których człowiek osobiście nie może się dostać czy też tego typu działanie jest wyjątkowo ciężkie.

Do czego wykorzystuje się teledetekcję?

Teledetekcja wykorzystywana jest w ogromnej ilości dziedzinach życia. Korzystają z niej tak samo profesorowie, jak i użytkownicy stworzonych przez nie narzędzi. Jest użytkowana tytułem przykładu w:
– robotyce – roboty posiadają czujniki, w efekcie czego, widzą otaczającą ich rzeczywistość
– przemyśle samochodowym – inteligentne auta przyszłości będą umiały jeździć dzięki różnego gatunku detektorom
– wojskowości – badanie, co znajduje się w budynku, który ma być zaatakowany
– eksplorowaniu środowiska naturalnego – zasięg badań jest tak szeroki, że będzie on omówiony w kolejnym akapicie.

Do czego wykorzystuje się teledetekcję w środowisku naturalnym?

Dzięki teledetekcji dostępne jest sumienne analizowanie oraz eksplorowanie kuli ziemskiej. Podobnie jej powierzchni, jak i atmosfery. Teledetekcja środowiska naturalnego da nam odpowiedź na m.in, tego rodzaju zapytania:
– jaki charakter ukształtowania ma teren, np. w obszarze ziemi, gdzie ludzkość nie dotarła lub np. na dnie morza czy też dla odmiany na pozostałych planetach
– jakie jest zanieczyszczenie atmosfery na wyznaczonym terenie, możliwe jest to przez przebadanie gęstości pyłów w powietrzu
– jak prezentuje się stan flory na określonej przestrzeni, również w akwenach wodnych

Z uwagi na szerokie zastosowanie teledetekcji, jest ona coraz bardziej obleganą dziedziną. Coraz więcej ośrodków akademickich otwiera studia oraz kursy szkolące ekspertów w tej tematyce. Nade wszystko skutkuje to coraz większymi postępami w tej dziedzinie, co z drugiej strony maksymalizuje zapotrzebowanie na używanie teledetekcji, z uwagi na coraz bardziej interesujące możliwości techniczne i zakres używania.

Może Ci się również spodoba